MONOGRÀFICS SOBRE GRUPS OPERATIUS

11 Abril 2019

El DARP ha destinat més de 15 Milions d’euros entre el 2015 i el 2018, i el MAPA més de 45 milions en finançament de Projectes d’Innovació en el sector agrícola.

L’11 d’abril, es va organitzar una Jornada destinada a explicar la mesura de Cooperació per la Innovació que es materialitza a través dels ajuts destinats a la creació i funcionament de Grups Operatius com a eina principal de l’Associació Europea per la Innovació agrària (EIP-Agri). Aquest és un instrument de finançament públic que les empreses i membres del Clúster se’n poden beneficiar, com empreses subcontractades dels Grups Operatius. 

En Jaume Sió, Sub-director General de Transferència i Innovació Agroalimentària de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Industria Agroalimentària (DARP), ens va fer una introducció al Programa gestionat pel Deparatment d’Agricultura, i va fer una repàs als 4 anys d’història de la línia , amb exemples de Porjectes. El Sr. Carlos Garrido, Coordinador d’Obres i Projectes de la subdirecció General d’Innovació i Digitalització de la Direcció General de Desenvolupament, Innovació i Política Forestal (MAPA) ens va explicar la propera convocatòria i els criteris d’elegibilitat per participar-hi a nivell supra-autotòmic, així com la dotacia pressupostària. També es va comptar amb exemple pràctic de projecte de la firma CODORNIU en la seva experiència amb el Grup Operatiu VINECO, de la ma d’en Daniel Garcia.

Per aquest 2019, està previst que s’obri l’ordre de la convocatòria del 2019 al mes de juny, pel que fa al DARP, amb una dotació pressupostària d’uns 2,5 milions d’euros. Pel que fa als Grups Supra autonòmics, s’ha tancat la fase 16.2 per a execució de projectes, i deguts entre altres raons a les eleccions, no està previst de moment que s’obri la línia per a la creació de Grups (Fase 16.1)