PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LLEIDA

Rambla Ferran, 18 1º
25007 Lleida
Tel. +34 973 23 03 93
Email: promeco@diputaciolleida.cat

Les activitats del Patronat de Promoció Econòmica previstes als seus Estatuts són les següents:

· Promoció de totes aquelles activitats que fomentin el desenvolupament econòmic de les comarques de Lleida, la diversificació de la seva economia i la Innovació.
· Foment de l’associacionisme en els sectors productius.
· Millora de les estructures productives.
· Realització d’estudis, així com l’assistència tècnica, econòmica i jurídica.
· Cooperació amb altres organismes públics o privats que realitzen funcions de promoció econòmica.
· Promoció d’accions que fomentin el treball i l’ocupació.
· Promoció de les relacions amb els sindicats de treballadors, agraris, etc.
· Promoció de mesures de suport a la petita i mitjana empresa, així com a qualsevulla altra empresa associativa
· Execució dels programes o ajuts rebuts de la CE dins l’àmbit de la seva competència

PATRONAT