MACMHER

Grup Operatiu sobre mètodes alternatius de control de males herbes en vinya ecològica

EL PROJECTE

L’estudi té com a objectiu genèric avaluar l’eficàcia de diferents mètodes alternatius de control de males herbes en vinya ecològica. L’estudi es centra en el control de les espècies arvenses que es desenvolupen sota la línia de la vinya – allà on l’actuació resulta més difícil- i avaluar mètodes alternatius a l’ús d’interceps. El treball es focalitza, entre d’altres, en aquelles espècies de males herbes en expansió i amb alta capacitat de dispersió i infestació. Conyza bonariensis i Aster squamatus constitueixen les espècies diana, donada la seva actual proliferació en vinya. L’objectiu de poder establir mètodes alternatius de control d’aquestes espècies parteix de la hipòtesi de l’eficàcia provada, en altres situacions i cultius, de l’ús de diferents encoixinats així com de nous bioherbicides.

OBJECTIUS

Encoixinats

Avaluar l’efecte de diferents encoixinats sobre l’emergència de les espècies diana seleccionades i d’aquelles altres que puguin desenvolupar-se sota la línia de vinya.

Efectes al·lelopàtics

Conèixer possible efectes al·lelopàtics d’extractes del material vegetal utilitzat com a encoixinat com a causa d’inhibició del creixement de les espècies diana.

Bioherbicides

Avaluar l’efecte de diferents bioherbicides, a diferents dosis i sobre diferent estat fenològic, de les espècies de males herbes diana indicades

Comparar mètodes

Comparar l’eficàcia dels mètodes de control a base d’encoixinats o bioherbicides en comparació amb l’assolida pel tradicional ús d’interceps

Efectes inhíbidors

Estimar possibles efectes inhibidors del vigor i producció de la vinya derivats de l´ús d’encoixinats i bioherbicides.

Viabilitat

Realitzar una avaluació econòmica i de viabilitat de la implementació dels tractaments assajats.

 Estratègies novedoses per a vinya ecològica

 

Ús d’encoixinats

Ús d’encoixinats sota les línies de vinya obre un esperançador escenari, no sols per la seva potencial eficàcia i durabilitat durant tot el cicle vegetatiu, sinó també per evitar intervencions mecàniques freqüents.

 Resultats esperats

 

Documents 

PAPER CIENTÍFIC

Efecte herbicida de diferents compostos orgànics alternatius a l’glifosat per al control de Conyza bonariensis en vinya

Entrevista amb el Dr. Jordi Recasens

Efecte bioherbicida sobre Conyza

Infestació  de Conyza bonariensis en vinya

mulching en escorça de pi

Socis del Grup Operatiu

 

Coordinador

Cluster FEMAC

CODORNIU, SA

Líder GO

Viticultor

DON JESUS, SA

Beneficiari

Viticultor

Beneficiari

ADV

OPI

Universitat

Amb el suport de:  

With the support of: