FEMAC lidera el projecte NATUREEF, en el que participen altres 8 clústers europeus, sota el programa COSME. Els clústers cobreixen la cadena dels recursos naturals com, Agroindústria, plantes, productes químics, biomassa, aigua, i un clúster transversal, el clúster TIC.

L’abast del projecte NATUREEF és dissenyar i implementar una estratègia conjunta per promoure la cooperació intersectorial i facilitar la internacionalització de les petites i mitjanes empreses a través del seguiment de les PIME i de la difusió de les seves tecnologies innovadores, tenint en compte un nou concepte que millori la gestió dels recursos naturals.

El projecte ara està en la fase de preparació del Grant Agreement i espera començar a principis de Desembre, amb la el kickoff meeting a Hamburg, Alemanya.

Per a més informació podeu visitar www.natureef.eu