MIMESIS CONTENTS SL

C/ De Provença, 293
08037 Barcelona (Spain)
Telf. +34 676355314
Email: mauro@syvila.com
Contact: Mr. Mauro Achile

La traçabilitat d’un producte és la recollida de dades fiables i indelebles sobre la seva ruta i el seu procés de producció. Per cooperar a escala necessitem una tecnologia que ens permeti coordinar-nos eficientment. El nou concepte de valor que inclou diners digitalitzats, programables i descentralitzats, no només permet que les persones treballin junts, sinó que inclou màquines com a participants autònoms i intel·ligents.

MIMESIS CONTENTS, SL