TALENT

El nostre objectiu és posicionar les empreses del Clúster a la avantguarda del sector dels MPA.

La Gestió del Talent Humà és un enfocament estratègic per al Clúster. L’objectiu és obtenir la màxima creació de valor per als seus membres, a través d’una conjugació d’accions dirigides a disposar en tot moment del nivell de coneixements, capacitats i habilitats, en l’obtenció dels resultats necessaris per a ser competitius en l’entorn actual i futur.

OBJECTIUS
  • Definir línies d’actuació i activitats encaminades a promocionar el sector dels MPA entre les futures generacions i crear programes de captació de talent per a les seves empreses.
  • Treballs en grup per a Planificar i avaluar la Gestió del Talent Humà per a la millora contínua de les competències, capacitats, coneixements, habilitats i qualitat de vida dels treballadors de les empreses del sector.
  • Estudiar i identificar competències en INDÚSTRIA 4.0 que esdevenen factors clau per a la transformació del sector.
DOCUMENTS

Documents de treball