UNIVERSITAT DE LLEIDA

Pl. de Victor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 0034 973 702 000
Email: sg@sg.udl.cat

La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització.

Actualment, la UdL és una de les millors universitats de l’Estat, primera universitat pública espanyola en qualitat docent, segons l’informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo corresponent al 2008, i cinquena pel que fa a l’impacte dels treballs de recercadel seu personal investigador en la llista que elabora Scimago,

Recentment distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacionalpel projecte Iberus, que comparteix amb les universitats de Saragossa, la Rioja i Pública de Navarra, té com a missió la generació, disseminació i aplicació del coneixement.

Arran de la vinculació amb el seu entorn productiu territorial, la UdL gaudeix d’un posicionament rellevant pel que fa als estudis agronòmics i forestals, però també en els estudis de la resta d’àmbits del coneixement. Això permet oferir activitats de formació adreçades a pregraduats, postgraduats i professionals que vulguin adquirir, perfeccionar o reciclar la seua capacitació en les cinc branques del coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, i enginyeria i arquitectura.

UDL