VII Immersió Estratègica FEMAC 2018 – 26 i 27 Juliol 2018

Els dies 26 i 27 de juliol es va celebrar la VII Immersió Estratègica de la FEMAC. El punt de trobada dels diferents participants i el lloc on va transcorre la jornada al llarg dels dos dies, ha estat la ciutat de Girona. En aquesta ocasió es va voler fer un exercici de reflexió sobre la “FEMAC del FUTUR”. Els participants es van plantejar com hauria de ser la FEMAC, quins eixos estratègics s’haurien de potenciar, quin valor afegit hauria d’aportar  i de quina manera els socis, individualment i conjuntament, poden contribuir a assolir-ho.

La Immersió Estratègica va comptar amb una participació aproximada de 30 persones,  la majoria empreses sòcies del clúster i centres de coneixement. Aquest any, a diferència d’edicions passades, la participació ha estat superior donat que els socis participants van venir amb acompanyants.

Durant els dos dies vàrem comptar amb la presència de la Inés Sagrario, de la firma Competitivness que va moderar dues sessions enfocades exclusivament en apropar als socis així com a l’equip FEMAC, al nou enfocament sobre el qual el clúster hauria de treballar a partir d’ara. Per tal de conèixer la realitat d’altres clúster i adquirir certa perspectiva de cara a les dues sessions ja mencionades, es va invitar al Sr. Eduald Casas i al Sr. Robert Mas dels clústers INNOVACC i CPW respectivament, els quals varen aportar la seva experiència, van exposar el model de gestió, funcionament i cultura dels seus clústers. Per concloure la jornada, l’equip Casoperia Robotics va animar i dinamitzar l’ambient amb una competició de robòtica.