PCITAL

PCITAL

PCITAL

Parc Científic Tecnològic i Agroalimentari Lleida
Edificio CeDiCo 1ª planta, 25071 Lleida -España
T +34 973 272 922
Email: parc@pcital.es

The Lleida Agri-food Science and Technology Park is an ambitious, strategic commitment for Lleida with values established as innovation, quality, specialisation, dynamism, scientific and academic prestige, and a clear desire for true leadership.

In order to revitalise the economic activity of the area by offering an opportunity to increase the competitiveness of the business network through innovation and knowledge transfer with the scientific and academic world, Lleida City Council, together with the University of Lleida, decided to set up the Lleida Agri-food Science and Technology Park, siting it in an emblematic part of the city, Gardeny hill.

The competitive advantage of the Park lies in the opportunity for clear specialisation in agro-industry based on the importance of the agri-food sector in the economy of the Lleida region, with the vision of being – and being recognised as – the leading science and technology park in the agri-food sector in Catalonia, Spain and southern Europe.

The University of Lleida (UdL) and Lleida City Council are the founding partners of the park consortium, taking equal shares in it. In 2005, thanks to the contributions of the European Regional Development Fund, the Park became reality. It occupies part of the former military complex on Gardeny hill in the city of Lleida. This makes it possible to recover for the city and reintegrate into civilian life an emblematic area that had been removed from the day to day life of Lleida due precisely to its military uses.

PCITAL

PATRONATO DE PROMOCIÓN ECONOMICA DE LLEIDA

PATRONATO DE PROMOCIÓN ECONOMICA DE LLEIDA

PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LLEIDA

Rambla Ferran, 18 1º
25007 Lleida
Tel. +34 973 23 03 93
Email: promeco@diputaciolleida.cat

Les activitats del Patronat de Promoció Econòmica previstes als seus Estatuts són les següents:

· Promoció de totes aquelles activitats que fomentin el desenvolupament econòmic de les comarques de Lleida, la diversificació de la seva economia i la Innovació.
· Foment de l’associacionisme en els sectors productius.
· Millora de les estructures productives.
· Realització d’estudis, així com l’assistència tècnica, econòmica i jurídica.
· Cooperació amb altres organismes públics o privats que realitzen funcions de promoció econòmica.
· Promoció d’accions que fomentin el treball i l’ocupació.
· Promoció de les relacions amb els sindicats de treballadors, agraris, etc.
· Promoció de mesures de suport a la petita i mitjana empresa, així com a qualsevulla altra empresa associativa
· Execució dels programes o ajuts rebuts de la CE dins l’àmbit de la seva competència

PATRONAT