PCITAL

PCITAL

PCITAL

Parc Científic Tecnològic i Agroalimentari Lleida
Edificio CeDiCo 1ª planta, 25071 Lleida -España
T +34 973 272 922
Email: parc@pcital.es

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida és, una aposta estratègica i ambiciosa per a Lleida que fixa els seus valors en la innovació, la qualitat, l’especialització, el dinamisme, el prestigi científic i acadèmic i, clarament, en una vocació de lideratge versemblant.

L’Ajuntament de Lleida amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat econòmica de la zona tot oferint la possibilitat d’incrementació de la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la innovació i la transferència de coneixement amb el món científic i acadèmic, va decidir, juntament amb la Universitat de Lleida, la creació del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i el va situar en un indret emblemàtic de la ciutat, el Turó de Gardeny.

L’avantatge competitiu del Parc rau en l’oportunitat d’una ferma especialització en l’agroindústria, sustentada en el pes del sector agroalimentari en l’economia del territori lleidatà, amb la visió de ser –i ser reconegut- com el parc científic i tecnològic de referència d’aquest sector agroalimentari a Catalunya, Espanya i el Sud d’Europa.

La Universitat de Lleida (UdL) i l’Ajuntament de Lleida, són els socis fundadors i integrants a parts iguals del Consorci del Parc. L’any 2005, gràcies a les aportacions del programa de Fons Europeus de Desenvolupament Regional, el Parc esdevé una realitat: ocupa part de l’antic complex militar ubicat al Turó de Gardeny de la ciutat de Lleida, cosa que permet la recuperació per a la ciutat i la reintegració en la vida ciutadana d’un espai emblemàtic desplaçat del dia a dia lleidatà a causa, precisament, dels seus usos militars.

PCITAL

PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LLEIDA

PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LLEIDA

PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LLEIDA

Rambla Ferran, 18 1º
25007 Lleida
Tel. +34 973 23 03 93
Email: promeco@diputaciolleida.cat

Les activitats del Patronat de Promoció Econòmica previstes als seus Estatuts són les següents:

· Promoció de totes aquelles activitats que fomentin el desenvolupament econòmic de les comarques de Lleida, la diversificació de la seva economia i la Innovació.
· Foment de l’associacionisme en els sectors productius.
· Millora de les estructures productives.
· Realització d’estudis, així com l’assistència tècnica, econòmica i jurídica.
· Cooperació amb altres organismes públics o privats que realitzen funcions de promoció econòmica.
· Promoció d’accions que fomentin el treball i l’ocupació.
· Promoció de les relacions amb els sindicats de treballadors, agraris, etc.
· Promoció de mesures de suport a la petita i mitjana empresa, així com a qualsevulla altra empresa associativa
· Execució dels programes o ajuts rebuts de la CE dins l’àmbit de la seva competència

PATRONAT