La innovació tecnològica, batejada com a Dosicontrol, és un sistema d’aplicació controlat de purins, que ens permet optimitzar l’aplicació, per tal de poder aconseguir una correcta fertilització del sòl, segons les necessitats de nutrients que un mateix estableix pel seu cultiu. Ens permet doncs, que a partir de les unitats de nitrats que nosaltres li establim pel nostre cultiu, el Dosicontrol vagi regulant automàticament la sortida de purins de forma que la nostra aplicació sempre serà la mateixa pel que fa a nutrients, tant si es va a més o a menys velocitat.

El Dosicontrol utilitza diferents dades per tal d’aconseguir una aplicació uniforme. Mitjançant la conductivitat elèctrica analitza els purins de l’interior de la cisterna i un cop té la lectura, estableix la qualitat del purí pel que fa el N total, N amoniacal, K2O, segons una taula que relaciona la conductivitat elèctrica i la quantitat corresponent d’aquests nutrients.