PROJECTE GPS

Actualment, l’ús del GPS, està bastant estès tant en l’agricultura convencional com en l’agricultura de precisió, majoritàriament per a realitzar mostrejos de succés , per fer mapes de tractaments per fertilitzar llocs específics, a partir dels quals es realitzen aplicacions de dosis variables, de fertilitzants . S’utilitza també per fer monitoratge de cultius, per detectar incidències de males herbes, problemes de plagues o deficiències de nutrients, de manera que l’agricultor pot aplicar amb precisió el producte de tractament, i també s’utilitzen per generar mapes de rendiment. Mentre que en l’agricultura de precisió s’utilitzen els sistemes GPS , per navegar i guiar el tractor de manera gairebé automàtica.

En el projecte que es vol dur a terme en el clúster FEMAC, respon a la necessitat de conèixer la quantitat exacta de producte que s’aplica en el camp mitjançant sistemes de posicionament global. Això és de vital importància , quan ens referim a equips que incorporen per exemple llavors (sembradores ) , abonament i / o fertilitzants ( adobadores) , fitosanitaris , herbicides ( equips de protecció de cultius ), fem ( emolcs escampadors) o bé purins (cisternes dosificadores de purí ) , i on necessitem saber la quantitat exacta de producte que apliquem en funció de la necessitat del cultiu, sòl, de la velocitat del tractor, i del sistema d’aplicació mecànic utilitzat .