PROJECTES

EVOLUTE

 

Execució:
Febrer 2021 – Gener 2024 
 

Projecte PHYTO DINAMIC 3D

 

Execució:
Juliol 2021 – Març 2022  
 

Projecte MIRA II

 

Execució:
Juliol 2021 – Març 2022  
 

Projecte EPT

 

Execució:
Juliol 2021 – Març 2022  
 

IOT CROPS 4.0

Avaluar la viabilitat tecnológica d’un sistema integrat, completament interconnectat i intel·ligent, compost d’un dosificador intel·ligent amb connectivitat CLOUD per la gestió de mapes de dosificació.

Execució:
Juliol 2021 – Maig 2022  
 

Projecte DISMEX

Digitalització i Sensorització de Maquinària EXistent en viticultura mitjançant iCloud, Big Data i IoT.Estudi de viabilitat del cas pràctic de la compactació del sòl.

Execució:
Gener – Desembre 2021  
 

Plataforma e-commerce

Estudiar la viabilitat econòmica i comercial per al disseny, construcció e implementació d’una Plataforma e-commerce per a vendre productes de les empreses del Clúster.

Execució:
Octubre 2020-Juny 2021  
 

AI Crops

Desenvolupament d’una solució tecnològica en l’àmbit de l’agricultura de precisió, i basat en la Intel·ligència Artificial, que permeti ajustar les pràctiques de cultiu a les necessitats reals de cada planta.

Execució:
Juliol 2020- Març 2021  
 

Digit 4 Agro

Realitzar un diagnòstic de el sector de l’agricultura i dels mitjans agraris i les seves potencialitats de trànsit cap a la indústria 4.0 amb l’objectiu d’impulsar i promoure la realització de projectes en aquest sectors

Execució:
Juliol 2020- Març 2021  
 

Fruit Forecast

Grup Operatiu basat amb l’ús de dades i tecnologies Big Data per a poder desenvolupar models de predicció que anticipin informació sobre l’evolució de paràmetres de qualitat i volums de collita per al sector de presseguer i cirerer.  

Execució:
Gener 2020- Juliol 2022
 

Cluster  4.0: Diagnosi i conceptualització de projectes 4.0

CLÚSTER 4.0 té per objectiu impulsar una cartera de projectes d’incorporació de tecnologies d’Indústria 4.0  ajustades a les necessitats i particularitats del sector que promogui sinergies entre les empreses de la cadena de valor i potencií i enforteixi l’ecosistema.

Execució:
Juny 2020- Març 2021
 

MACMHER

El projecte MACMHER  busca identificar solucions innovadores, que permetin millorar la gestió i l’eficàcia de diferents mètodes alternatius de control de males herbes en vinya ecològica.

Execució:
Juliol 2018- Juliol 2020
 

AGRI ECO ENVÀS

El projecte AGRI ECO ENVÀS  busca identificar solucions innovadores, que permetin millorar la gestió dels residus dels envasos dels productes agrícoles.

Execució:
Juliol 2019- Juliol 2020
 

Projecte MIRA

El projecte MIRA té com a principal objectiu millorar la productivitat, eficiència i resiliència de les explotacions de cultius extensius, mitjançant el suport a la gestió agronòmica a través d’ tecnologies basades en l’Internet of Things

Execució :
Juliol 2018-Juliol 2019
 

TemaUT

L’objectiu general del projecte és el disseny i fabricació del prototip d’un vehicle tractor, impulsat per energia elèctrica, capaç de realitzar diferents funcions (multifuncional) dins d’una explotació agrícola.

Execució:
Septembre 2018-Juliol 2019

REDSCALE

Desenvolupament d’una solució tecnològica innovadora, i de fàcil maneig per millorar l’eficiència del control integrat de plagues en la producció de cítrics. Un equip capaç d’identificar i explicar de forma automàtica el nombre d’individus de Aonidiella auranti

Execució:
Juliol 2017-2020
 

ROBOTRIM

L’objectiu General del Projecte és dissenyar, fabricar i construir un robot mòbil per a realitzar treballs de poda per a la vinya que incorpora diferents sensors i actuadors per facilitar la seva utilització autònom

Execució:
Juliol 2017-2020
 

PROJECTES PREVIS   

AGRO SENSOR

INTECH 3D

FERTISAVE

MANURE MARKET PLACE

DOSI MANURE

RED SCALE

DOSI MANURE

ROBO TRIM