PROJECTES

SMART DROPLES

Els actius robòtics (físics) de Smart Droplets -un tractor i un polvoritzador readaptats- s’integren a la perfecció amb els components intel·ligents -Plataforma Digital i Digital Twins- per a recopilar dades de camp i permetre l’execució de tasques de polvorització en temps real.

Execució:
Setembre 2022 – Maig 2026
 

ROBOTRIM III

Desenvolupar un robot agrícola per a fer treballs de poda automàtica.

Execució:
Juliol 2022 – Abril 2023
 

SENSORCUFIT

Sensorització i digitalització de maquinària existent vinculat a una plataforma de presa de dades i decisions

Execució:
Juliol 2022 – Abril 2023
 

ARROBADERA 4.0

Disseny d’un sistema mecànic sensoritzat per a la separació de purins a l’interior d’instal·lacions porcina

Execució:
Juliol 2022 – Abril 2023 
 

TEMAUT II

Desenvolupar un vehicle multifuncional capaç de realitzar diferents funcions que es deriven d’una explotació agrícola

Execució:
Març 2022 – Desembre 2022 
 

FERTI-TWIN

El projecte FertiTwin proposa avançar al oferir al regant un nou sistema fàcil, precis i eficient per manejar una fertiirrigación intel·ligent

 

Execució:
Març 2022 – Desembre 2022 
 

EVOLUTE

The EVOLUTE project, standing for “wE striVe fOr cLUsTer Excellence in the Automotive and Land Machine Industry” join the forces of 6 clusters of ALM Industry suppliers from Czech Republic, Germany, Italy, Serbia and Spain

 

Execució:
Febrer 2021 – Gener 2024 
 

Estudi: La digitalització en el sector agrícola de Lleida

S’ha realitzat un estudi de la digitalització en el sector agrícola, el qual es basa en una contextualització de com s’hi troba el sector en l’actualitat, una descripció de les principals tecnologies que hi ha actualment, un anàlisi dels agents que hi ha en el nostre territori, i una visió de cap a on va el sector.

 

Execució:
Gener 2022 – Desembre 2022
 

PHYTO DINAMIC 3D

Reduir la contaminació ambiental per fitosanitaris i els seus compostos associats, mitjançant eines d’ajust del volum òptim (OVRA) i tecnologies per a la reducció de les pèrdues a l’aplicació (deriva, SDRT)

 

Execució:
Novembre 2021 – Agost 2022  
 

MIRA II

Millorar la productivitat, eficiència i resiliència de les explotacions de cultius extensius, mitjançant el suport a la gestió agronòmica a través de tecnologies basades a Internet de les coses (IoT)

 

Execució:
Novembre 2021 – Agost 2022  
 

EPT – Electric Pick and Track

Transformar una recol·lectora tradicional de fruites de pinyol, a un dispositiu IoT, un equip connectat, sostenible i eficient, que permeti la interacció producte -client amb la incorporació d’habilitadors com els tags RFID, etiquetatge QR, gestió de dades en cloud/on premise i comunicació M2M entre d’altres

Execució:
Novembre 2021 – Agost 2022  
 

IOT CROPS 4.0

Avaluar la viabilitat tecnológica d’un sistema integrat, completament interconnectat i intel·ligent, compost d’un dosificador intel·ligent amb connectivitat CLOUD per la gestió de mapes de dosificació.

Execució:
Juliol 2021 – Maig 2022  
 

DISMEX

Digitalització i Sensorització de Maquinària EXistent en viticultura mitjançant iCloud, Big Data i IoT.Estudi de viabilitat del cas pràctic de la compactació del sòl.

Execució:
Gener – Desembre 2021  
 

AGROMIZONA – Plataforma e-commerce

Estudiar la viabilitat econòmica i comercial per al disseny, construcció e implementació d’una Plataforma e-commerce per a vendre productes de les empreses del Clúster.

Execució:
Octubre 2020-Juny 2021  
 

AI Crops

Desenvolupament d’una solució tecnològica en l’àmbit de l’agricultura de precisió, i basat en la Intel·ligència Artificial, que permeti ajustar les pràctiques de cultiu a les necessitats reals de cada planta.

Execució:
Juliol 2020- Març 2021  
 

Digit 4 Agro

Realitzar un diagnòstic de el sector de l’agricultura i dels mitjans agraris i les seves potencialitats de trànsit cap a la indústria 4.0 amb l’objectiu d’impulsar i promoure la realització de projectes en aquest sectors

Execució:
Juliol 2020- Març 2021  
 

Fruit Forecast

Grup Operatiu basat amb l’ús de dades i tecnologies Big Data per a poder desenvolupar models de predicció que anticipin informació sobre l’evolució de paràmetres de qualitat i volums de collita per al sector de presseguer i cirerer.

Execució:
Gener 2020- Juliol 2022
 

Cluster  4.0: Diagnosi i conceptualització de projectes 4.0

CLÚSTER 4.0 té per objectiu impulsar una cartera de projectes d’incorporació de tecnologies d’Indústria 4.0  ajustades a les necessitats i particularitats del sector que promogui sinergies entre les empreses de la cadena de valor i potencií i enforteixi l’ecosistema.

Execució:
Juny 2020- Març 2021
 

MACMHER

El projecte MACMHER  busca identificar solucions innovadores, que permetin millorar la gestió i l’eficàcia de diferents mètodes alternatius de control de males herbes en vinya ecològica.

Execució:
Juliol 2018- Juliol 2020
 

AGRI ECO ENVÀS

El projecte AGRI ECO ENVÀS  busca identificar solucions innovadores, que permetin millorar la gestió dels residus dels envasos dels productes agrícoles.

Execució:
Juliol 2019- Juliol 2020
 

Projecte MIRA

El projecte MIRA té com a principal objectiu millorar la productivitat, eficiència i resiliència de les explotacions de cultius extensius, mitjançant el suport a la gestió agronòmica a través d’ tecnologies basades en l’Internet of Things

Execució :
Juliol 2018-Juliol 2019
 

TemaUT

L’objectiu general del projecte és el disseny i fabricació del prototip d’un vehicle tractor, impulsat per energia elèctrica, capaç de realitzar diferents funcions (multifuncional) dins d’una explotació agrícola.

Execució:
Septembre 2018-Juliol 2019

REDSCALE

Desenvolupament d’una solució tecnològica innovadora, i de fàcil maneig per millorar l’eficiència del control integrat de plagues en la producció de cítrics. Un equip capaç d’identificar i explicar de forma automàtica el nombre d’individus de Aonidiella auranti

Execució:
Juliol 2017-2020
 

ROBOTRIM

L’objectiu General del Projecte és dissenyar, fabricar i construir un robot mòbil per a realitzar treballs de poda per a la vinya que incorpora diferents sensors i actuadors per facilitar la seva utilització autònom

Execució:
Juliol 2017-2020
 

PROJECTES PREVIS   

AGRO SENSOR

INTECH 3D

FERTISAVE

MANURE MARKET PLACE

DOSI MANURE

RED SCALE

DOSI MANURE

ROBO TRIM