AGROPTIMA és una eina innovadora d’anàlisi i gestió per processar i gestionar dades de la comunitat que permet als agricultors a prendre millors decisions, augmentar la productivitat i estalviar costos. La seva interfície tindrà un molt intuïtiva UI / UX amb la finalitat de permetre que qualsevol agricultor utilitzi fàcilment des de qualsevol dispositiu. La plataforma permetrà als agricultors a realitzar un seguiment de les seves activitats en el moviment (és a dir, des del tractor), planificar el seu treball en els camps, portar un registre dels costos, realitzar informes de traçabilitat exigides per la llei, control de estoc, fer factures d’obres, enviar factures des dels seus telèfons i una infinitat d’altres aplicacions.

  • PRESSUPOST: 125.000 €
  • FINANÇAMENT: 75.000 €
  • FINANÇADOR : DGPYME
  • INICI FASE 1 : SEPTEMBRE 2014
  • FI DE LA FASE 1 : MARÇ 2015
  • INICI FASE 1 : JULIOL 2015
  • FI DE LA FASE 2 : DESEMBRE 2015