SENSORCUFIT

 

 SENSORCUFIT: Sensorització i digitalització de maquinària existent vinculat a una plataforma de presa de dades i decisions

L’objectiu principal del projecte SENSORECUFIT és la creació d’un prototip de plataforma única de recopilació de dades i ajuda a la presa de decisions, que permeti l’automatització de maquinària agrícola mitjançant Intel·ligència artificial alimentada per dades recopilades de sensors instal·lats a la pròpia maquinària i de informació rebuda a partir de fonts i sensors externs. Aquesta plataforma o central de dades, a més, serà capaç d’acoblar-se a altres màquines homòlogues i anàlogues al prototip usat en el projecte per a la conceptualització, testeig i construcció

El projecte está liderat per el Clúster INNOVI, i en el que participen  les empreses del clúster FEMAC,  ESTEL, SL i SAHER MAQUINARIA AGRÍCOLA SL, i les empreses associades al clúster INNOVI, RECAREDO MATA CASANOVAS S.A., Gala Media SL, i el centre tecnològic CIT UP, a més de la nostra participació com a soci col·laborador.

Com ho aconseguirem?

Per a la realització del projecte SENSORECUFIT es construirà un equip intel·ligent i connectat que permeti al vostre usuari realitzar els tractaments fitosanitaris de la forma més bona possible, reduint l’ús de productes fitosanitaris, la deriva i l’impacte mediambiental, assolint la traçabilitat completa d’allò que s’ha realitzat al camp i reduint el temps emprat en els tractaments amb el corresponent estalvi de combustible. Les dades recopilades no només permetran prendre millors decisions en tasques vitícoles, sinó també disposar de molta informació per elaborar plans econòmics de rendibilitat, amortitzacions i costos derivats de temps morts o desplaçaments mal planejats, per exemple.
Per assolir aquest objectiu, se sensoritzarà el prototip de màquina de panells recuperadors de fitosanitaris per assolir que la presa de decisions que afecten el que s’ha esmentat anteriorment es facin de forma automàtica, essent l’única preocupació de l’operari/ària la de conduir el tractor. Aquesta presa de decisions es basarà no únicament en els senyals rebuts pels sensors, sinó també en les dades obtingudes de la plataforma central de dades a través d’altres fonts d’informació.

PLA DE TREBALL 

 

Mitjançant aquest projecte, s’investigarà la viabilitat d’adaptar maquinària agrícola existent perquè incorpori una plataforma de dades transversal i personalitzada. Això permetrà tenir el coneixement necessari per escalar diferents tipus de maquinària. L’objectiu principal del projecte SENSORECUFIT, plantejat en 2 fases, és investigar el potencial de les eines digitals i la sensòria industrial per millorar l’eficàcia i la traçabilitat de les operacions d’aplicació de fitosanitaris a la vinya. Per assolir aquesta visió, aquest projecte utilitzarà tecnologies ja existents (>TRL 6) desenvolupades per a la indústria agrícola (no exclusivament, per aconseguir la recaptació de dades i aconseguir automatitzar maquinària agrícola mitjançant l’alimentació d’un algorisme que arrepleguen dades de diferents fonts).

SOCIS DEL PROJECTE 

Cluster FEMAC

Soci Beneficiari

Clúster INNOVI

Coordinador

SAHER M.A.

Soci Beneficiari

ESTEL, SL

Soci Beneficiari

CIT UPC

Soci Beneficiari

RECAREDO

Soci Beneficiari

AMB EL SUPORT DE :

With the support of: