El grup de treball del clúster, gestiona diverses àrees en els projectes de desenvolupament:

PROJECTES D’INNOVACIÓ

• Consultoria en la idea dels projectes (oportunitats en nous productes, nous processos i noves estratègies)
• Recerca de socis adequats
• Assistència i redacció de les propostes a presentar sota finançament públic
• Seguiment de la presentació del projecte.
• Networking i workshops

PROJECTES D’INTERNACIONALITZACIÓ

L’estratègia d’internacionalització de FEMAC se centra en:
• Desenvolupament d’estratègies i competències per incrementar la quota de mercat dels membres del Clúster
• Identificació de socis i desenvolupar cooperacions en relacions comercials internacionals que aportin un major valor afegit
• Preparació i gestió d’activitats internacionals (fires, missions comercials, grups d’internacionalització)
• Finançament d’activitats internacionals (particularment per a PIMES).

Projectes de TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

L’objectiu dels projectes agrícoles de transferència tecnològica coordinats pel clúster FEMAC, és el de desenvolupar i provar els nous models per a la transferència tecnològica amb l’objectiu de generar una major renda en les persones que treballen el camp, en aquests països en vies de desenvolupament amb un potencial de millora.