Política de Qualitat del Clúster FEMAC

 Cluster de la maquinària i els medis de producció agrícola de Catalunya

Gestió dels socis, organització i col·laboració en events i coordinació de projectes

La Política Corporativa de la FEMAC és el marc per establir els objectius de millora del Sistema de Gestió de la Qualitat i es fonamenta en els següents principis:

 1. Promoure la recerca, la innovació i la presència internacional dels socis
 2. Potenciar la cooperació, la sinèrgia i l’intercanvi de valor entre els socis
 3. Implicar i fer partícips als socis i representar els seus interessos
 4. Facilitar l’accés dels socis al finançament públic per a projectes
 5. Promoure el creixement i la representativitat dels socis en els sectors dels mitjans de producció agrícola
 6. Crear una cultura d’identificació i un sentiment de pertinença al clúster
 7. Gestionar amb agilitat, eficiència i transparència
 8. Garantir la seguretat i el bon ús de les dades i de la informació
 9. Ajudar a crear solucions sostenibles per a una agricultura global
 10. Impulsar l’excel·lència en el servei i la vocació de millora contínua
 11. Complir amb els requisits legals i normatius aplicables

 

La Direcció de la FEMAC impulsa aquesta Política de la Qualitat perquè es difongui i s’apliqui a tots els àmbits relacionals interns i externs de l’organització.

Enric Pedrós
Cluster Manager