Innovació 

Innovació en el sector dels Mitjans de Producció Agrícola

Hi ha un canvi en el model productiu de l’agricultura Mundial .La creixent demanda d’aliments per a un major nombre de població mundial, requereix de fer una gran esforç en Innovació en el sector AGRO. A l’Agenda Estratègica d’Innovació del Clúster FEMAC s’ha marcat com a objectiu millorar la competitivitat de l’agricultura, respectant el medi ambient i contribuint a una gestió més eficient dels recursos naturals.

El desenvolupament de les smart farms, les indústries relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), els usos de les noves tecnologies facilitadores, com tot el que té a veure amb la transformació digital en el camp, serà d’essencial importància en l’Estratègia d’Innovació de la FEMAC en els propers 10 anys.

.

PROJECTES PREVIS  2017

AGRO SENSOR

INTECH 3D

FERTISAVE

MANURE MARKET PLACE

DOSI MANURE

RED SCALE

DOSI MANURE

ROBO TRIM

PROJECTES PREVIS  2016

AGRO SENSOR

AGROSENSOR

FERTISAVE

FERTI SAVE

DOSI MANURE

DOSI MANURE

La FEMAC és entitat col·laboradora de la xarxa EEN, l’Enterprise Europe Network, que ofereix a les pimes informació i assessorament en relació a les polítiques i oportunitats de negoci en els països de la UE, així com assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament, de recerca, desenvolupament i innovació (R + d + i).

  • Per trobar oportunitats de participació en projectes d’innovació, podeu accedir a l’eina del Ministeri d’Industria comerç i Turisme.

  • Per trobar oportunitats d’internacionalització fer-ho mitjançant l’eina proporcionada per la xarxa EEN.