medios_producción_infographyc-2

ФЕМАК, бизнеса и едно устойчиво земеделие

 

На какво залагаме

 Разработване и изпълнение на Проекти, които комбинират възможностите и визията на фирмите отКлъстера, търсейки устойчиви решения за едно глобално земеделие.

 

 

Нашето предложение

 Да се превърнем в Клъстер от световна величина.