ESTRATÈGIA

ESTRATÈGIA

MISSIÓ CLUSTER FEMAC

MISSIÓ

Permetre i facilitar el procés de creació de projectes i acords de col·laboració entre els membres del Clúster que permetin la recerca de solucions sostenibles per a una agricultura global.

VISIÓ

Convertir-se en un ecosistema innovador que ajudi a les seves empreses i membres a treballar conjuntament per identificar aquelles solucions innovadores i  sostenibles perquè responguin als grans reptes de la nostra societat.

 

EIXOS ESTRATÈGICS DEL CLÚSTER

DIGITALITZACIÓ

La  digitalització com una part integral del negoci de les empreses del Clúster. Això crearà valor addicional per als seus clients, els agricultors i empreses agrícoles.

INTERNACIONALITZACIÓ

Ampliarem la nostra cartera de projectes Internacionals i centrarem els nostres recursos de manera més directa cap als països i segments de mercat amb més potencial de creixement. 

 

TALENT

Accions dirigides a disposar en tot moment del nivell de coneixements capacitats i habilitats en l’obtenció dels resultats necessaris per a ser competitius en l’entorn actual i futur.

 

SOSTENIBILITAT

Línies estratègiques i mesures necessàries per a contribuir al desenvolupament sostenible per transformar el nostre món a un món millor. 

 

COOPERAR

El sector de la maquinària i els medis de producció agrícola es la primera baula de la cadena de valor agroalimentària, cal cooperar i establir ponts. Tot comença amb nosaltres.

INTEGRAR

El sector dels medis de producció agrícola és cada vegada més divers, així com les seves línies de negoci. Per a això cal integrar les empreses de tota la cadena de valor del sector i establir noves sinergies.

INNOVAR

El sector es transforma. La DIGITALITZACIÓ ha arribat per quedar-se. Cal innovar, buscar nous models de negoci i adaptats al nou entorn.

El Clúster de la maquinària i els medis de producció agrícola de Catalunya assumeixen com a propi el repte de contribuir a una agricultura global i més sostenible, creant un entorn i un futur més competitiu per a les empreses i institucions del clúster, a través de la Innovació, la internacionalització i la cooperació.

Josep R. Pons , President de FEMAC