Els actius robòtics (físics) de Smart Droplets -un tractor i un polvoritzador readaptats- s’integren a la perfecció amb els components intel·ligents -Plataforma Digital i Digital Twins- per a recopilar dades de camp i permetre l’execució de tasques de polvorització en temps real.

L’objectiu principal de Smart Droplets és avançar tant les capacitats de maquinari com de programari durant les aplicacions químiques per a l’optimització de recursos i la minimització de residus químics. Per aconseguir aquesta visió, aquest projecte utilitzarà les tecnologies ja existents (TRTRL 7) desenvolupades  però  no limitades a la indústria agrícola. Per tant, l’objectiu  final és lliurar un sistema complet capaç de traduir grans quantitats de dades del camp a informació significativa i ordres de pulvorització impactants per aconseguir els objectius del Green Deal.

EL PROJECTE SMART DROPLETS EXECUTARÀ DOS PILOTS, EN DOS ENTORNS DIVERSIFICATS I COMPLEMENTARIS PER AVALUAR I PROVAR ELS SEUS COMPONENTS DE LA MANERA MÉS EXHAUSTIVA POSSIBLE

Excepció de responsabilitat:

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 101070496.